Jumat, 08 Maret 2013

NAMA : ARDIAN YOGA PRATAMA

ALAMAT : PANDEAN 7, SIDOLUHUR, GODEAN,      YOGYAKARTA

TTL : SLEMAN, 16 DESEMBER 1997 

 

 

 

⊙ Jika kita menanam amanah.
⊙ Maka kita akan menuai kepercayaan.

⊙ Jika kita menanam kebaikan.
⊙ Maka kita akan menuai persahabatan.

⊙ Jika kita menanam tawadhu’ (kerendahan hati).
⊙ Maka kita akan menuai penghormatan.

⊙ Jika kita menanam rasa hormat.
⊙ Maka kita akan menuai kemuliaan.

⊙ Jika kita menanam kesungguhan.
⊙ Maka kita akan menuai kesuksesan.

⊙ Jika kita menanam keimanan.
⊙ Maka kita akan menuai ketenangan.

⊙ Jika kita menanam kebohongan.
⊙ Maka kita akan menuai bencana.